Μ@ντιν@ς

By Τετάρτη, Οκτωβρίου 24, 2007

Τι παλαβό, το κουζουλό
τσε τι μουρλό κοπέλι,

έλα έλα, τσε τι μουρλό κοπέλι

όπου χωρίς Πολύδωρα
να τσυβερνήσει θέλει


Δημολογάκης

You Might Also Like

0 σχόλια