Μ@ντιν@ς

By Πέμπτη, Νοεμβρίου 01, 2007

Όλοι οι τραγουδιστάδηδες
επήγαν στα Αρίων

έλα, επήγαν στα Αρίων

μα πίσω από τσι κάμερες
ομοιάζαν των αγρίων

Τραγουδιστάτσης

You Might Also Like

0 σχόλια