ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ...

By Δευτέρα, Μαρτίου 09, 2009

"Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αγνοούμε το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος",


απεφάνθη ο εγκέφαλος του ξεπουλήματος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ στα χέρια του Βγενόπουλου Κωστής Χατζηδάκης.

Εξαρτάται Κωστή μου... Αν είναι να αγνοείτε το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος έναντι του μόνιμου προσωπικού και πολιτικού οφέλους... δε λέει!

You Might Also Like

0 σχόλια