ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ;

By Τετάρτη, Δεκεμβρίου 12, 2007

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !


Μ'αυτό το στόχο επανεξελέγη η κυβέρνηση Καραμανλή. Για να επανιδρύσει το κράτος. Δηλαδή; Δεν έχει ιδρυθεί το ελληνικό κράτος; Γιατί χρειάζεται επανίδρυση;

Για να ιδρυθεί ένα κράτος χρειάζονται εδάφη, πολίτες, θεσμοί, Σύνταγμα και πολιτική βούληση. Επανίδρυση σημαίνει προφανώς μεταβολή των προαναφερόμενων δεδομένων, Σε ποιό βαθμό όμως; Εδάφη, πολίτες, άντε και πολιτική βούληση δεν διαφοροποιούνται. Η κυβέρνηση, λοιπόν, Καραμανλή παρεμβαίνει στα άλλα δύο. Στο Σύνταγμα και στους θεσμούς.

Ποιές είναι οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές παρεμβάσεις που να επιτρέπουν να μιλάμε για επανίδρυση του κράτους; Αφορούν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό :
• "Την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της Παιδείας και τη διασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για όλες τις νέες και όλους τους νέους μας.
• Την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
• Την εμπέδωση της αρχής της νομιμότητας, με αναβάθμιση των ελεγκτικών διαδικασιών.
• Τη μετάβαση σ' ένα ενισχυμένο Κράτος Δικαίου, ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας.
• Την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τη δραστική αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και τη διασφάλιση της διαφάνειας στο Δημόσιο Τομέα και το Δημόσιο Βίο.
• Τη διεύρυνση του πλαισίου που αφορά στην προστασία της υλικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, που εγγυώνται καλύτερη ποιότητα ζωής".

Παιδεία, δικαιοσύνη, Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαφθορά, περιβάλλον, αυτοί είναι οι πέντε μεγάλοι άξονες της σχεδιαζόμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία ενός κράτους, παρόλα αυτά οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις σίγουρα δεν αποτελούν εανίδτθση αλλά μετεξέλιξη.
Μένει λοιπόν ο όρος να φαντάζει σαν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα χωρίς περιεχόμενο, ένα ευφυολόγημα απλοποίσης προπαγανδιστικού τύπου, προϊόν επικοινωνιακού brain storming.
Όπως είπε όμως και ο συντονιστής όλως των brain stormings των τελευταίων ετών στο Μαξίμου (Λούλης), αυτή η τετραετία θα κριθεί από τα έργα και όχι από την επικοινωνία...

You Might Also Like

0 σχόλια