Ι Δ Ε Α Σ Μ Ο Ι . . .

By Τρίτη, Φεβρουαρίου 19, 2008

Αυτοκτονικός ιδεασμός....Κυβερνητικός ιδεασμός............Σοσιαλιστικός ιδεασμός

Ηγετικός ιδεασμός...............Αριστερικός ιδεασμός.......Πρωθυπουργικός ιδεασμός

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Προπαγανδιστικός ιδεασμός - Δημοσιογραφικός ιδεασμός - Κατασκοπευτικός ιδεασμός

You Might Also Like

4 σχόλια