ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑ ΒΑΣΑΝΑ

By Τρίτη, Σεπτεμβρίου 01, 2015 ,

Το 69 της εκδιδομένης θεωρείται ...ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ?

Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ δε γλυκαίνει ...μ'ένα ψέμα?

Τα ΒΑΡΙΑ ΠΟΤΑ θέλουν ...γερανό?

Τα ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ...διπλώνουν?

Τα ΓΛΥΚΑ ΛΟΓΙΑ ανεβάζουν το ζάχαρο?


You Might Also Like

0 σχόλια